Allmänna Villkor

Dessa villkor beskriver reglerna och reglerna för användningen av Online Shares Brokers webbplats, som finns på https://www.onlinesharesbrokers.com/. Vi antar att du godkänner våra villkor när du besöker vår webbplats. Du bör inte fortsätta använda onlinesharesbrokers.com om du inte fullt ut accepterar våra villkor.

Småkakor

Vänligen läs Cookies Policy

Licens

Om inget annat anges äger Aktiemäklare och/eller dess licensgivare de immateriella rättigheterna för allt material på Aktiemäklare. Alla immateriella rättigheter är reserverade. Du kan komma åt detta från Aktiemäklare för ditt eget personliga bruk under förutsättning att begränsningar anges i dessa villkor. Du får inte:

 • Återpublicera material från Aktiemäklare
 • Sälj, hyr ut eller underlicensiera material från Aktiemäklare
 • Reproducera, duplicera eller kopiera material från Aktiemäklare
 • Omfördela innehåll från Aktiemäklare

Detta avtal börjar på dagen för detta. Delar av denna webbplats erbjuder en möjlighet för användare att publicera och utbyta åsikter och information inom vissa delar av webbplatsen. Online Shares Brokers filtrerar, redigerar, publicerar eller granskar inte kommentarer innan de finns på webbplatsen. Kommentarer återspeglar inte åsikter och åsikter från Aktiemäklare, dess agenter och/eller dotterbolag. Kommentarer återspeglar åsikter och åsikter från den person som publicerar sina åsikter och åsikter. I den mån det är tillåtet av tillämpliga lagar, ska Aktiemäklare inte hållas ansvariga för kommentarerna eller för något ansvar, skador eller utgifter som orsakas och/eller lids till följd av användning av och/eller publicering av och/eller uppkomsten av kommentarerna på denna webbplats. Aktiemäklare förbehåller sig rätten att övervaka alla kommentarer och att ta bort alla kommentarer som kan anses olämpliga, stötande eller orsakar brott mot dessa villkor. Du garanterar och representerar att:

 • Du har rätt att publicera kommentarerna på vår webbplats och har alla nödvändiga licenser och samtycke för att göra det;
 • Kommentarerna invaderar inte någon immateriell äganderätt, inklusive utan begränsning upphovsrätt, patent eller varumärke som tillhör tredje part;
 • Kommentarerna innehåller inget ärekränkande, ärekränkande, stötande, oanständigt eller på annat sätt olagligt material som är ett intrång i privatlivet
 • Kommentarerna kommer inte att användas för att uppmuntra eller marknadsföra affärer eller anpassade eller presentera kommersiella aktiviteter eller olaglig aktivitet.

Du ger härmed Aktiemäklare en icke-exklusiv licens att använda, reproducera, redigera och tillåta andra att använda, reproducera och redigera någon av dina kommentarer i alla former, format eller media.

Hyperlänkar till vårt innehåll

Följande organisationer kan länka till vår webbplats utan föregående skriftligt godkännande:

 • Statliga myndigheter;
 • Sökmotorer;
 • Nyhetsorganisationer;
 • Onlinekatalogdistributörer kan länka till vår webbplats på samma sätt som de hyperlänkar till webbplatser för andra listade företag; och
 • Systemomfattande ackrediterade företag förutom att söka ideella organisationer, välgörenhetsköpcentra och välgörenhetsinsamlingsgrupper som inte får hyperlänka till vår webbplats.

Dessa organisationer kan länka till vår hemsida, till publikationer eller till annan webbplatsinformation så länge som länken: (a) inte på något sätt är vilseledande; (b) inte felaktigt antyder sponsring, stöd eller godkännande av den länkande parten och dess produkter och/eller tjänster; och (c) passar in i sammanhanget för den länkande partens webbplats. Vi kan överväga och godkänna andra länkförfrågningar från följande typer av organisationer:

 • allmänt kända konsument- och/eller företagsinformationskällor;
 • dot.com community-webbplatser;
 • föreningar eller andra grupper som representerar välgörenhetsorganisationer;
 • onlinekatalogdistributörer;
 • Internetportaler;
 • redovisnings-, juridik- och konsultföretag; och
 • utbildningsinstitutioner och branschorganisationer.

Vi kommer att godkänna länkförfrågningar från dessa organisationer om vi beslutar att: (a) länken inte skulle få oss att se negativt ut för oss själva eller våra ackrediterade företag; (b) organisationen inte har några negativa uppgifter hos oss; (c) fördelen för oss av hyperlänkens synlighet kompenserar frånvaron av aktiemäklare; och (d) länken är i samband med allmän resursinformation. Dessa organisationer kan länka till vår hemsida så länge som länken: (a) inte på något sätt är vilseledande; (b) inte felaktigt antyder sponsring, godkännande eller godkännande av den länkande parten och dess produkter eller tjänster; och (c) passar in i sammanhanget för den länkande partens webbplats. Om du är en av de organisationer som anges i punkt 2 ovan och är intresserad av att länka till vår webbplats måste du informera oss genom att skicka ett e-postmeddelande till Aktiemäklare. Vänligen inkludera ditt namn, din organisations namn, kontaktinformation samt webbadressen till din webbplats, en lista över alla webbadresser från vilka du tänker länka till vår webbplats och en lista över webbadresserna på vår webbplats som du vill länk. Vänta 2-3 veckor på svar. Godkända organisationer kan hyperlänka till vår webbplats enligt följande:

 • Genom att använda vårt företagsnamn; eller
 • Genom att använda den enhetliga resurslokaliseraren som är kopplad till; eller
 • Genom att använda någon annan beskrivning av vår webbplats som länkas till är det vettigt i sammanhanget och formatet för innehållet på den länkande partens webbplats.

Ingen användning av Online Shares Brokers logotyp eller andra konstverk kommer att tillåtas för länkning utan ett varumärkeslicensavtal.

Innehållsansvar

Vi ska inte hållas ansvariga för något innehåll som visas på din webbplats. Du samtycker till att skydda och försvara oss mot alla anspråk som uppstår på din webbplats. Inga länkar bör visas på någon webbplats som kan tolkas som ärekränkande, obscent eller kriminell, eller som gör intrång, på annat sätt kränker eller förespråkar intrång eller andra kränkningar av tredje parts rättigheter.

Din integritet

Läs integritetspolicyn

Förbehåll av rättigheter

Vi förbehåller oss rätten att begära att du tar bort alla länkar eller någon speciell länk till vår webbplats. Du godkänner att omedelbart ta bort alla länkar till vår webbplats på begäran. Vi förbehåller oss också rätten att ändra dessa villkor och dess länkpolicy när som helst. Genom att kontinuerligt länka till vår webbplats samtycker du till att vara bunden till och följa dessa länkningsvillkor.

Borttagning av länkar från vår webbplats

Om du hittar någon länk på vår webbplats som är stötande av någon anledning, är du fri att kontakta och informera oss när som helst. Vi kommer att överväga förfrågningar om att ta bort länkar men vi är inte skyldiga att eller så eller att svara dig direkt. Vi säkerställer inte att informationen på denna webbplats är korrekt, vi garanterar inte dess fullständighet eller riktighet; Vi lovar inte heller att se till att webbplatsen förblir tillgänglig eller att materialet på webbplatsen hålls uppdaterat.

varning

I den maximala utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, utesluter vi alla representationer, garantier och villkor relaterade till vår webbplats och användningen av denna webbplats. Ingenting i denna ansvarsfriskrivning kommer att:

 • begränsa eller utesluta vårt eller ditt ansvar för bedrägeri eller bedräglig felaktig framställning;
 • begränsa något av vårt eller ditt ansvar på något sätt som inte är tillåtet enligt tillämplig lag; eller
 • utesluta något av vårt eller dina ansvar som kanske inte är undantagna enligt tillämplig lag.

De begränsningar och förbud mot ansvar som anges i detta avsnitt och på andra ställen i denna friskrivning: (a) omfattas av föregående stycke; och (b) reglera alla skulder som uppstår under ansvarsfriskrivningen, inklusive ansvar som uppstår i kontrakt, på grund av skadestånd och för brott mot lagstadgad skyldighet. Så länge webbplatsen och informationen och tjänsterna på webbplatsen tillhandahålls kostnadsfritt, kommer vi inte att hållas ansvariga för förlust eller skada av något slag.